Struktūra

Pirmininkas

Laurynas Vilkas

Nacionalinėje Konferencijoje 2023 m. išrinktas dviejų metų kadencijai. Atstovauja organizaciją ir yra atsakingas už jos veiklą bei strategijos realizavimą.

Tel. nr.: +370 690 07445
pirmininkas@libertaspietas.lt

Valdyba

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio nariai yra renkami nacionalinės Konferencijos metu.
Valdybos nariai individualiai yra atsakingi už jų koordinuojamas sritis, o kartu yra įgalioti svarstyti ir tvirtinti visus organizacijos sprendimus.

Justas Onaitis
Martynas Stankaitis

Tel. nr.: +370 698 76903
regionu.komanda@libertaspietas.lt

Tel. nr.: +370 645 66871
politinis.procesas@libertaspietas.lt

Regionų koordinatorius

Vicepirmininkas ir Politinio proceso koordinatorius

Eva Aleksaitė
Vincentas Palubinskas
Lukas Pacevičius

Švietimo koordinatorius

Projektų koordinatorė

Tarptautinių reikalų sekretorius

Tel. nr.: +370 640 35242
svietimo.komanda@libertaspietas.lt

Tel. nr.: +370 610 30634
projektu.komanda@libertaspietas.lt

Tel. nr.: +370 619 49938
international.relations@libertaspietas.lt

Priežiūros komitetas

Pirmininkas Edvinas Kučarovas

Priežiūros komitetas yra nepriklausomas nuo Pirmininko ir Valdybos valdžios organas, atliekantis organizacijos veiklos kontrolę – tikrina organizacijos veiklos teisėtumą ir tikslingumą.

Tel. nr.: +370 645 69961
prieziuros.komitetas@libertaspietas.lt

Garbės taryba

Garbės tarybos nariai yra iškeliami ir išrenkami nacionalinės Konferencijos metu. Jie rūpinasi organizacijos tapatybe, nuoseklumu ir tęstinumu.

Andrius Kubilius

Europos Parlamento narys, buvęs Lietuvos Ministras pirmininkas

Valdas Benkunskas

Vilniaus meras

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Seimo narė ir TS-LKD frakcijos seniūnė, buvusi JKL pirmininkė

Kotryna
Briedytė

Buvusi JKL pirmininkė

Mantas Benkunskas

Teisininkas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, buvęs JKL pirmininkas

Teodoras Žukas

Europietiškos dešinės instituto vadovas, buvęs JKL pirmininkas

Gabrielius Landsbergis

Užsienio reikalų ministras

Paulė Kuzmickienė

Seimo narė

Adomas Bužinskas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, buvęs JKL pirmininkas

Jonas Survila

Užsienio reikalų viceministras, patarėjas