Apie mus

Jaunųjų konservatorių lyga - savarankiška, savanoriška nevyriausybinė Lietuvos jaunimo organizacija, vienijanti pilietišką jaunimą visoje Lietuvoje jau 30 metų.

Veikla

Čia yra vieta, kur gimsta ir auga būsimieji Lietuvos lyderiai, kuriems suteikiamos galimybės ugdyti savo asmenybę, iš arti pažinti politiką, valstybės vadovus, rasti bendraminčius ir būsimus bendražygius.

Istorija

JKL sėkmingai veikia Lietuvos miestuose nacionaliniu mastu ir prisideda prie pilietiškumo puoselėjimo bei konservatizmo skleidimo jaunų žmonių tarpe. Organizuojami renginiai, projektai, pilietiškumo pamokos ir mitingai, aktyviai prisidedama prie valstybės puoselėjimo.

Svarba

1993 metų kovo 25 dieną, dėka nedidelės iniciatyvaus jaunimo grupelės, paskelbta žinia apie Tėvynės sąjungos jaunimo organizacijos atsiradimą. Per savo veikimo metus JKL išaugino ne vieną politikų kartą, visada aktyviai prisidėjo prie visuomenei aktualių klausimų sprendimo ir iki šiol yra svarbi jaunimo politikos žaidėja, prisidedanti prie pokyčių svarbių Lietuvai ir jauniesiems piliečiams.

Projekto pagrindinis tikslas yra jaunimo įtraukimas į savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų darbą. Tai padidins jaunų žmonių užimtumą tiek didmiesčiuose, tiek regionuose. Tokio tipo užimtumas skatina jaunimo pilietiškumą, patriotiškumą, valstybingumą bei suteikia galimybę prisidėti prie jaunimo politikos formavimo. Šio projekto tikslas ne tik padės stiprinti organizacijos struktūras ir įvaizdį, bet ir leis bendradarbiauti su kitomis jaunimo organizacijomis.

Projektas yra orientuojamas į 14-29 metų Lietuvos miestų ir regionų moksleivius, studentus ir kitus jaunimo grupei priklausančius asmenis. Norėdami suteikti kuo daugiau naudos ir aktyvumo šiai visuomenės grupei, pagrindiniais uždaviniais išlieka savanoriškų veiklų skatinimas ir užimtumo didinimas. Didesnis jaunimo įtraukimas bei supažindinimas su darbo pagrindais Lietuvos regionuose leis ne tik tęsti tradicines veiklas, tokias kaip savivaldybių darbo simuliacijos projektas „Pilietiškumo mokykla“ ar valstybinių švenčių minėjimo renginiai, bet ir suteiks galimybę atsirasti naujoms diskusijoms apie miesto savivaldos sprendimų priėmimo ir jaunimo politikos klausimus. Beje, bendradarbiavimas su mokyklomis ir pilietiškumo bei europietiškumo pamokų vedimas skatins moksleivius prisijungti prie savanoriškų veiklų. Tokios veiklos prisidės prie jaunų žmonių pilietiškumo, valstybingumo, atsparumo propagandai ugdymo regionuose. Regioninių mokymų organizavimas leis stiprinti anksčiau išvardintų kompetencijų ugdymą bei tobulinimą. Tokie renginiai prisidės prie organizacijos stiprinimo, plėtros, naujų skyrių įkūrimo ir jaunimo užimtumo didinimo visoje Lietuvoje.

Apie projektą

Įgyvendinimas

Jaunųjų konservatorių lyga yra dalinai finansuojama JRA pagal Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkursą