Jaunieji konservatoriai – kas jie?


Tai jaunimas kuriantis Lietuvą!

Jau daugiau nei 25 metus jauni, pilietiški, patriotiški ir politiškai aktyvūs jaunuoliai buriasi po Jaunųjų konservatorių lygos vėliava. Čia atrandami bendraminčiai, nauji draugai ar pašnekovai diskusijai valstybei svarbiais klausimais.

Kaip aktyvi politinė jaunimo organizacija turime nusibrėžę aiškias veiklos gaires.


Kokie mūsų tikslai?


Modernios nepriklausomos teisinės Lietuvos Respublikos kūrimas;

Jaunimo skatinimas įsitraukti į valstybės gyvenimą, sprendimų priėmimo procesą;

Konservatizmo propagavimas ir skleidimas Lietuvoje;

Kova su populizmu;

Lietuvos socialinių, kultūrinių, ekonominių ir užsienio politikos įvykių analizė ir refleksija;

Istorinės atminties ir šalies tradicijų pagarbus puoselėjimas.

Siekdami savo tikslų, turime ne vieną veiklos sritį.


Ką mes veikiame?


Galime pasigirti iš ties didele veiklų apimtimi.

  1. Atvirų diskusijų rengimas su žinomais Lietuvos politikais „JKL Kalbina“;
  2. Nariams skirtų edukacijų ekonomikos, filosofijos, istorijos bei kultūros temomis rengimas;
  3. Įvairių pilietinių ir socialinių akcijų rengimas bei dalyvavimas;
  4. Nuoseklus valstybinių švenčių minėjimas;
  5. Tarporganizacinis bendradarbiavimas;
  6. Įvairių neformalių išvykų rengimas;
  7. Vieno didžiausių kasmetinių projektų „Pilietiškumo mokykla“ bei „Europietiškumo mokykla“ rengimas;
  8. Moksleivių pilietiškas švietimas „Pilietiškumo pamokos“, „Europietiškumo pamokos“ ir „Ekologiškumo pamokos“ projektais.

Ką esame nuveikę?


Per ketvirtį amžiaus mūsų uždaviniai, priklausomai nuo politinio konteksto, kiek pasikeisdavo.

Iki įstojant į ES ir NATO, siekdami Lietuvos narystės, itin aktyviai veikėme tarptautinėje erdvėje.

Taip pat, 2003 m., buvome pirmoji visuomeninė organizacija pareikalavusi Rolando Pakso atsistatydinimo.

Metai iš metų aktyviai veikiame įvairiose skėtinėse, daugiau NVO apjungiančiose, organizacijose. Šiuo metu priklausome: European Domacrat Students (EDS), Nordic Conservative Student Union (NKSU), The Democrat Youth Community of Europe (DEMYC), taip pat – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai (LiJOT). Teikiame pozicijas ir rezoliucijas jaunimui ir Lietuvai aktualiais klausimais.

Mūsų alumnai Per 29 metus mūsų tarpe išaugo ne vienas politikos, teisės ar verslo sryčių vedlys. Savo narių beigi alumnų turime ir turėjome LR Seime, Europarlamente ir Lietuvos savivaldybių tarybose.


Libertas et Pietas


Jaunųjų konservatorių lyga save apibrėžia šia konservatyvaus mąstymo ašimi: Libertas & Pietas. Libertas – laisvė, Pietas – pamaldi pagarba viskam: šeimai, protėviams, Tėvynei, kultūrai.

Lietuvos patirtyje būtent pietas įkvėpė ir rodė kelius kovai už laisvę. Normaliam asmens ir valstybės gyvenimui reikalingos abi dorybės – tiek pietas, laiduojanti tradicijos, „sutarties tarp gyvųjų, mirusiųjų ir tų, kurie dar gims“, tęstinumą, tiek libertas, užtikrinanti pažangą ir kaitą bei tradicijos gyvastingumo sąlygas.


Tuo savo veiklą grindžia Jaunųjų konservatorių lyga.


Naudoti slapukus Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Uždaryti