Jaunieji konservatoriai – kas jie?

Jau daugiau nei 25 metus jauni, pilietiški, patriotiški ir politiškai aktyvūs jaunuoliai buriasi po Jaunųjų konservatorių lygos vėliava. Čia atrandami bendraminčiai, nauji draugai ar pašnekovai diskusijai valstybei svarbiais klausimais.

2017 m. ruduo. JKL kontrmitingas skirtas Vytauto Šustausko cirkui.

Kaip aktyvi politinė jaunimo organizacija turime nusibrėžę aiškias veiklos gaires.

2016 m. rudenį organizuota diskusija: Strategic partnership: Lithuanian-Polish relations. Nuotraukoje – Arnoldas Pranckevičius, Linas Kojala, Marijuš Antonovič ir JKL alumnas Justas Šireika

Jaunųjų konservatorių lygos tikslai:

 • Modernios nepriklausomos teisinės Lietuvos Respublikos kūrimas;
 • Jaunimo skatinimas įsitraukti į valstybės gyvenimą, sprendimų priėmimo procesą;
 • Konservatizmo propagavimas ir skleidimas Lietuvoje;
 • Kova su populizmu;
 • Lietuvos socialinių, kultūrinių, ekonominių ir užsienio politikos įvykių analizė ir refleksija;
 • Istorinės atminties ir šalies tradicijų pagarbus puoselėjimas.

Siekdami savo tikslų, turime ne vieną veiklos sritį.

JKL’o veikla:

 • Seminarų ir diskusijų rengimas Lietuvos politiniam peizažui aktualiomis temomis;
 • Paskaitų organizavimas ekonomikos, filosofinėmis, istorinėmis, kultūrinėmis temomis;
 • Įvairių, kūrybiškų akcijų organizavimas, reaguojant į Lietuvos politinius įvykius;
 • Nuoseklus valstybinių švenčių minėjimas;
 • Bendradarbiavimas su kitomis ideologiškai artimomis organizacijomis;
 • Jaunųjų konservatorių lygos periodinių renginių organizavimas: JKL vasaros akademijos, Valčių žygio, Pilietiškumo mokyklos projekto ir kt.
1996 m. European Young Conservatives organizuotas susitikimas su Margaret Thatcher. Antras iš kairės – legendinis JKL tarptautininkas Giedrius Karsokas.

Ką esame nuveikę?

Per ketvirtį amžiaus mūsų uždaviniai, priklausomai nuo politinio konteksto, kiek pasikeisdavo.

Iki įstojant į ES ir NATO, siekdami Lietuvos narystės, itin aktyviai veikėme tarptautinėje erdvėje.

Taip pat, 2003 m., buvome pirmoji visuomeninė organizacija pareikalavusi Rolando Pakso atsistatydinimo.

Metai iš metų aktyviai veikiame įvairiose skėtinėse, daugiau NVO apjungiančiose, organizacijose. Šiuo metu priklausome: European Domacrat Students (EDS), Nordic Conservative Student Union (NKSU), The Democrat Youth Community of Europe (DEMYC), taip pat – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai (LiJOT). Teikiame pozicijas ir rezoliucijas jaunimui ir Lietuvai aktualiais klausimais.

Mūsų alumnai Per 25 metus mūsų tarpe išaugo ne vienas politikos, teisės ar verslo sryčių vedlys. Savo narių beigi alumnų turime ir turėjome LR Seime, Europarlamente ir Lietuvos savivaldybių tarybose.

Išauginome ne vieną politikos lyderį!

Libertas et Pietas

Jaunųjų konservatorių lyga save apibrėžia šia konservatyvaus mąstymo ašimi: Libertas & Pietas. Libertas – laisvė, Pietas – pamaldi pagarba viskam: šeimai, protėviams, Tėvynei, Dievui.

Lietuvos patirtyje būtent pietas įkvėpė ir rodė kelius kovai už laisvę. Normaliam asmens ir valstybės gyvenimui reikalingos abi dorybės – tiek pietas, laiduojanti tradicijos, „sutarties tarp gyvųjų, mirusiųjų ir tų, kurie dar gims“, tęstinumą, tiek libertas, užtikrinanti pažangą ir kaitą bei tradicijos gyvastingumo sąlygas.

Tuo savo veiklą grindžia Jaunųjų konservatorių lyga.

Uždaryti meniu

Naudoti slapukus Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Uždaryti